Om bebyggelsen

 

Bebyggelsen består af 31 boliger og 1 fælleshus. Derudover har vi et fælles cykelskur og bygning til haveredskaber og værktøj. Fælleshuset har service og plads til ca. 50, samt et udmærket køkken med en del køkkenredskaber.

Cykelskuret har plads til 31 cykler. Redskabsskuret indeholder alt til vedligehold af området, så man behøver intet selv til dette formål. Vi har til hver husrække et mindre fælles areal, som skal passes af hver husrækkes beboere. Dertil har vi et stort grønt areal, hvor hver beboere 1 gang om året skal slå græsset. Maskiner til dette forefindes.

Der hører 1 parkeringsbås til hvert hus, og derudover forefindes et pænt antal gæsteparkeringer. Parkering er tæt på den enkeltes bolig, så afstanden fra bil til hus er gjort så kort som muligt. Til hvert hus er der et mindre skur til personlige ting.

Hvert hus har selvfølgelig et dejligt haveareal både foran og bag ved huset. Det er på havesiden omkranset af en bøgehæk, medens forsiden er meget individuelt udformet. Der er alle steder gode brede gangstier, så alle let kan komme omkring. Vi ligger i læ bag lidt skov, så vi undgår det værste stormvejr. Der bliver sneryddet på alle stier og køreveje, medens hver især selv skal rydde fra sti til hus, som kun er få meter. 

 

Om foreningen

Andelsboligforeningen blev stiftet den 29. juni 2004, og på det tidspunkt var der tegnet 24 andele ud af 31 og 2 reservationer. Så projektet var meget atraktivt lige fra starten. Hele projektet startede med budget på 55.000.000 kr.

Bestyrelsen, som blev valgt, havde i startfasen et kæmpe arbejde med at få detaljerne på plads, så vi skylder dem i dag stor tak for, at alt er lykkedes så perfekt.

Bestyrelsen består i dag af 5 medlemmer og 2 supplanter, som varetager den daglige drift. Den er heldigvis ganske overkommelig i forhold til de første mange år. Der er professionel administrator på, som ordner alt det praktiske administrative arbejde. Det er derfor en god og åben forening, hvor bestyrelsen forsøger bedst mulig at tage vare på boliger og beboere.